Fontys Hogeschool Economie en Communicatie | Eindhoven | 1,0 fte

Wat ga je doen?
– Ondersteuning coördinatoren opleidingen Commerciële Economie
– Student-assistent taken
– Overige onderwijs en onderzoek ondersteunende taken m.b.t. Corona.

Kaders zijn vastgelegde standaard procedures, werkinstructies en werkwijzen.


Werkzaamheden

– Legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen medewerker van Fontys over de juiste 
uitvoering van de ondersteunende werkzaamheden;
– Neemt beslissingen over/bij het geven van goede ondersteuning bij activiteiten, het juist en
 tijdig informeren van diverse doelgroepen en individuen en het geven van optimale
ondersteuning aan medewerkers van Fontys.

Je hebt contact met:
– Studenten en/of medewerkers en/of derden om feitelijke, concrete gegevens te verstrekken;
– Studenten en/of medewerkers en/of derden om hen door te verwijzen of te informeren over
afspraken en regels;
– Leidinggevende om instructies te ontvangen.

Wat vragen wij van jou?
Kennis en vaardigheden:
– Praktisch gerichte kennis van procedurele regels en instructievoorschriften;
– Praktische gerichte kennis van gangbare administratieve handelingen en standaardprocedures;
– Praktisch gerichte kennis om gangbare hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of 
apparaten te kunnen hanteren, waarvoor weinig ervaring is vereist;
– Inzicht in het verrichten van gangbare administratieve handelingen, het volgen van
 standaardprocedures of het gebruiken van hulpmiddelen, gereedschappen, instrumenten of
apparaten;
– Vaardigheid in het verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen;
– Vaardigheid in het uitvoeren van routinematige werkzaamheden;
– Behulpzaamheid.

Informatie over deze vacature
Contractvorm: tijdelijk tot 1 juli 2021 (uiterlijk tot 1 juli 2021)
Inschaling bij fulltime aanstelling: schaal 1 (max. 1800,00)
Startdatum: z.s.m.
Aanstellingsomvang: 1,0 of 0,8 fte
Sluitingstermijn: 19 maart
Datum gesprekken: 22 maart
Extra informatie: het betreft een corona subsidie baan

Wat bieden wij jou?
Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities. Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve
levenswijze (‘Fontys Vitaal’). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve
verzekeringen en een flexibele werktijden-en verlofregeling.

De werkomgeving
De opleiding Commerciële Economie is onderdeel van Fontys Hogeschool Economie en
Communicatie (FHEC), met ruim 5.000 studenten en ongeveer 400 medewerkers. FHEC wil
toewerken naar een onderwijsaanbod waarbij studenten hun eerste jaar breed kunnen starten
binnen de economische opleidingen in Eindhoven. Afhankelijk van hun behoefte kunnen ze breder
kiezen of eenvoudig switchen, omdat gewerkt wordt vanuit één onderwijsvisie, de propedeuses
gemeenschappelijke elementen bevatten en goed op elkaar zijn afgestemd. Studenten kiezen een
opleiding en ervaren het gemak van drempelloos switchen. Op termijn gaan studenten ook de
flexibiliteit en het gemak van keuzemogelijkheden ervaren.
 Tevens wil FHEC een krachtige partner zijn in de internationale Brainportregio. Door de gezamenlijke
expertise en het onderzoek van de lectoraten binnen het instituut is FHEC in staat om stevige en
multidisciplinaire (onderzoeks-)projecten met het werkveld te realiseren. Docenten en medewerkers
binnen FHEC werken samen binnen vakgebieden en portefeuilles, dwars door de opleidingen heen.

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Ingrid Peels, Onderwijsmanager Team
CE (06-83609520). Aan deze persoon richt je ook jouw sollicitatie via i.peels@fontys.nl.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.